บริษัท แฟ็คเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด

เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 เป็นธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับการป้องกัน การกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน โดยจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข
บ้านเรือน ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานทั่วไป และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 และกรมปศุสัตว์ เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกัน และกำจัดปลวก, ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ตัวเรือด และผลิตภัณฑ์กำจัดหนู เป็นต้น และทางเรามีการให้บริการลูกค้า โดยการสนับสนุนทางวิชาการ การให้ความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำเคมีภัณฑ์ไปใช้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com